Alzheimer Gesellschaft Dresden e.V.

Ich suche Hilfe

Seniorenberatung der Caritas
0351 - 496 217 8
Am See 11
01067 Dresden

Das bundesweite Alzheimer-Telefon
(0180 3) 17 10 17
9 Cent pro Minute